Barion Pixel

Vásárlási információk

 

1. Vásárlástól való elállás joga

a. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában a Megrendelő 12 hónap elteltéig jogosult gyakorolni az elállási jogát.

b. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

c. Nem illeti meg az elállási jog a Megrendelőt olyan termék esetén, amely  a Megrendelő személyéhez kötött,a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

d. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Megrendelő részére.

e. Amennyiben a Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Megrendelő Szolgáltató részére.

f. A Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a a Megrendelőt terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

g. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.

h. A Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

2. Garancia

Minden  általunk forgalmazott használt alkatrészekre beépítési garanciát vállalunk. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor előre nem látható hibák merülnek fel, ilyen esetekben a terméke(ke)t kicseréljük, az árát levásárolhatja illetve visszafizetjük. A beszerelésből adódó munkadíjat nem áll módunkban megtéríteni.