Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

 

1. Általános rendelkezések

A www.kerimotors.hu honlapot Kéri Zsolt egyéni vállalkozó (4243 Téglás Domb u. 1., Adószám:66875754129) üzemelteti.

A Kéri Zsolt egyéni vállalkozó (4243 Téglás Domb u. 1., Adószám:66875754129)– a továbbiakban kerimotors.hu használt BMW motorkerékpár alkatrészek értékesítésével foglalkozik.  A kerimotors.hu interneten elérhető termékkatalógusa ezen termékeket kínálja eladásra. A kerimotors.hu kijelenti, hogy mind a webáruház működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik. A webáruházbeli elektronikus rendeléssel az alábbi feltételek szerint szállítási szerződés jön létre a kerimotors.hu és a rendelést leadó magánszemély vagy cég – a továbbiakban Megrendelő – között. A megrendelő a rendelés véglegesítésekor, annak leadásával elfogadja e szerződés feltételeit.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a kerimotors.hu webáruházon keresztül rendel meg tőlünk termékeket, úgy a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelően az alábbi  ÁSZF  tartalmazza az Önt és a webáruház üzemeltetőjét (Kéri Zsolt egyéni vállakozó-t) illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Jelen ÁSZF mellékletét képezi a honlapon külön elérhető vásárlási információk.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el  az alábbi jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
  • 1998. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 1999. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a kerimotors.hu mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre.  Kéri Zsolt egyéni vállalkozó csak a www.kerimotors.hu oldalon, a cég nevével és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, a kerimotors.hu ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A kerimotors.hu a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő valódiságát jogosult ellenőrizni.  A megrendelő e szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Szolgáltató/Eladó/Vállalkozás adatai

Név: Kéri Zsolt egyéni vállalkozó
Székhely: 4243 Téglás Domb u. 2.
Levelezési cím: 4243 Téglás Domb u. 2.
Telephely: 4243 Téglás Domb u. 1.
Nyilvántartási szám 40195682
Adószám: 66875754129
Statisztikai számjele: 66875754454023109
Telefonszám: +36 30 210-7375
E-mail kerimotors@gmail.com

 

3. Árak

A terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék bruttó fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjában készleten lévő és ezért megrendelhető termékekre vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a kerimotors.hu kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

 

4. Számlázás

Cégünk használt BMW motorkerékpár alkatrészek értékesítésével foglalkozik. Az oldalon található használt alkatrészek beszerzése magánszemélyektől történik.  Ezekre a termékekre az Áfa-törvény XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk, miszerint a kiállított számla 0% áfát tartalmaz, mely költségként elszámolható, de áfa visszaigénylésre nem jogosítja.

Az esetleges készlethiányért, várokozási időért vagy az ebből eredő kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük.

 

5. A kerimotors.hu felelősségvállalása

A webáruház működésével kapcsolatos tudnivalók ( vásárástól elállás joga, garancia, jótállás) a “Vásárlási információk”, a kiszállítással és a fizetéssel kapcsolatos tudnivalók a “Szállítási és fizetési információk” menüpontban olvashatók.  A kerimotors.hu vállalja, hogy a fent jelzett dokumentumban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet. Késedelmes teljesítés esetén a kerimotors.hu felelősséget nem vállal.

 

6. A Megrendelő felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott fizetési módnak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, úgy a megrendelés összegének 20%-át, mint kezelési, csomagolási és szállítási költséget, a Megrendelő megtéríti a kerimotors.hu számára.

 

7. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A kerimotors.hu rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, amelyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

A megrendelést a kerimotors.hu a leadást követően haladéktalanul, de legfeljebb egy órán belül  visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést a kerimotors.hu egy órán belül nem igazolja vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé.

Elállás esetén a kerimotors.hu köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő nyolc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket megrendelő viseli.

 

8. Adatkezelés

A  kerimotors.hu látogatói a regisztráció során megadják személyes adataikat (név, cím, telefon, e-mail, stb). Ezeket az adatokat a kerimotors.hu kizárólag a megrendelések végrehajtása érdekében tárolja. A kerimotors.hu ügyfélszolgálata szükség esetén, kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használja az adatokat és a szállításhoz. A  kerimotors.hu semmilyen körülmények között nem továbbítja ügyfeleinek adatait harmadik személy részére.


8a. Adatkezelés és ÁSZF – Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Továbbiakban megtalálhatja az erre vonatkozó információkat a következő linkre kattintva
https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

9. Panaszkezelés rendje

A kerimotors.hu célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a mindenkori ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a kerimotors@gmail.com e-mail címen, vagy postai levél útján is közölheti. A kerimotors.hu a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak Megrendelő rendelkezésére.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

10. Szállítás

A termékek várható kiszállításának időpontját a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap.
Rendeléstől a teljesítésig történő átlagos időtartam a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül történik.